The influence of temperature adjustment on thromboelastography results: prospectíve cohort study

Autoři

ČUNDRLE Ivan ŠRÁMEK Vladimír PAVLÍK Martin SUK Pavel RADOUŠKOVÁ Iveta ZVONÍČEK Václav

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova thromboelastography; cardiopulmonary resuscitaction
Popis Tromboelastografie (TEG) stejně jako ostatní koagulační testy je obvykle prováděna za standardní teploty 37C, a je tak opomenut vliv teploty na koagulaci. Prvním cílem této studie bylo porovnat výsledky kaolin-heparinázového TEG a Rapid TEG během terapeutické hypotermie, kdy vzorky byly analyzovány při aktuální teplotě (izotermie) a při teplotě standardní 37C (normotermie). Druhým cílem bylo zhodnotit klinický dopad měření při různých teplotách, a stanovit tak, zda-li je nutné analyzovat TEG při skutečných teplotách. Zařazeno bylo 30 pacientů po kardiopulmonální resuscitaci (KPR), u kterých byla indikována terapeutická hypotermie (32-34C) na 24 hodin. Pacienti byli sledováni po dobu 36 hodin,TEG analýza byla prováděna po 12 hodinách. Zároveň byly sledovány standardní koagulační testy, krevní obraz, dávky antikoagulans/antiagregans, projevy krvácení a terapeutické zásahy na základě TEG analýzy. Data jsou prezentována jako medián (horní, dolní kvartil). Pro statistickou analýzu byl použit Wilcoxonův párový test, p méně než 0,05 bylo považována za signifikantní. Během hypotermie byly u izotermních vzorků kaolin-heparinázaTEG odlišné všechny parametry spojené s tvorbou koagula (R, K, Angle, TMA a ČI) od parametrů naměřených při teplotě 37C. Parametry spojené se sílou koagula (MA, G) se nelišily. U vzorků Rapid TEG byly tyto teplotou způsobené rozdíly méně vyjádřeny. Krvácivé projevy během hypotermie byly většinou malé a klinický dopad rozdílů v hodnotách TEG parametrů byt zanedbatelný. Statisticky signifikantní rozdíly byly více vyjádřeny u kaolin-heparinázového TEG než u Rapid TEG. Tyto změny se týkaly pouze parametrů tvorby koagula. Tyto laboratorní rozdíly byly z klinického hlediska zanedbatelné a neměly žádný dopad na klinické rozhodování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info