Neuroinfekce u onkologických pacientů.

Autoři

KRBKOVÁ Lenka KLAPAČOVÁ Lenka MIKOLÁŠEK Peter CRHOVÁ Karla CHARVATOVÁ Marcela BEDNÁŘOVÁ J.

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Postižení centrálního a periferního nervového systému se u dětí s neuroborreliózou projevuje při časné diseminované infekci, často ještě paralelně s erythema migrans. Klinické projevy jsou nevýrazné: intermitentní bolesti hlavy, únava, myalgie, artralgie, parestézie, subfebrilie, zvracení. Meningeální jevy jsou vyznačeny minimálně. Vzácně je při neuroborrelióze pozitivní radiologický nález intrakraniální léze s podezřením na neoplastický process. Ve sledovaném období bylo na KDIN hospitalizováno 6 dětí s onkologickou diagnózou, z nichž u 3 byla neuroinfekce potvrzena. Další 3 děti byly přijaty s podezřením na nervovou formu borreliózy. U prvního dítěte s periferní parézou n. facialis a lymfocytární pleocytózou byla zahájena terapie ceftriaxonem i.v., nicméne MR mozku prokazuje objemný tumor pontu – gliom prorůstající do prodloužené míchy. U dvou posledních dětí nebylo vyšetření likvoru provedeno pro nález městnání na očním pozadí, u obou dětí prokázán mozkový tumor zadní jámy: ependymom a pilocytární astrocytom. Klíšťové neuroinfekce jsou u dětí s onkologickou diagnózou vzácné, nicméně cesta ke stanovení diagnózy může být delší pro podezření na recidivu základního onemocnění. A vice versa navzdory příznakům pro neuroinfekci typickým, včetně přísátí klíštěte a údaji o časné lokalizované formě borreliózy, patří u dětí do diferenciální diagnostiky i tumory CNS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info