Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie

Autoři

STAFFA Erik VLK Daniel VLACHOVSKÝ Robert

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Bezkontaktní termografie je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu živé hmoty nebo tělesa. Z lidské pokožky je možné hodnotit řadu biosignálů, jako například emitované infračervené záření. Rozložení teploty na povrchu těla je úzce spjaté s centrálním i periferním prokrvením a díky termografickým snímkům můžeme snadno a rychle hodnotit jeho kvalitu. Problémy s prokrvením končetin postihují velkou skupinu lidí z nichž značnou část tvoří lidé s onemocněním diabetes mellitus. Studie je zaměřena na takové pacienty, pro které je nevyhnutelný chirurgický zákrok, tj. revaskularizace za pomocí angioplastiky nebo pedálního bypassu. Cílem je sledování obnovy krevního řečiště v dolních končetinách, resp. změna povrchové teploty, před a po provedení revaskularizace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info