Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Autoři

BAJČIOVÁ Viera ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ Dagmar BERNATÍKOVÁ Hana BLATNÝ Jan DEMBICKÁ Danuše DOMANSKÝ Jiří DRÁBOVÁ Klára CHOVANEC Josef KŘEN Leoš KŘENOVÁ Zdenka MAZÁNEK Pavel MENDELOVÁ Denisa MOUKOVÁ Lucie MÚDRY Peter PALÁCOVÁ Markéta PAVELKA Zdeněk ŠTĚRBA Jaroslav TOMÁŠEK Jiří TUČEK Štěpán ZAPLETALOVÁ Danica ZITTERBART Karel ZITTERBARTOVÁ Jana

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onkologie adolescentů a mladých dospělých, přičemž apelují na včasné rozpoznání a zahájení léčby těchto onemocnění v současnosti jsou nádory na 3. místě v příčinách úmrtí u mladých lidí do 20 let věku. V úvodních kapitolách jsou zdůrazněna specifika nádorů u dospívajících a problematika jejich diagnostiky a léčby obecně. Následuje část speciální, kde jsou kazuistiky uspořádány podle jednotlivých diagnóz. V rámci každé kazuistiky je pak nejdříve čtenář obeznámen s anamnézou, iniciálním vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. V závěru se čtenář seznámí s dalším osudem pacienta a významem prezentované kazuistiky. Vše doplňuje řada obrázků, schémat a odkazy na české i zahraniční literární zdroje. Kniha je určena především onkologům a radioterapeutům, pediatrům a praktickým lékařům, ale i lékařům dalších specializací, kteří s takto nemocnými mohou přijít do styku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info