Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu

Autoři

SKŘIČKOVÁ Jana HEJDUK Karel BORTLÍČEK Zbyněk PEŠEK M. KOLEK V. KOUBKOVÁ L. ZATLOUKAL P. ZEMANOVÁ M. ROUBEC J. SIXTOVÁ D. SALAJKA F. ČOUPKOVÁ H. TOMÍŠKOVÁ Marcela GRYGÁRKOVÁ Y. HAVEL L. HRNČIARIK M.

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia pneumologica et phthiseologica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Klíčová slova Jv-st-line treatment; Non-small cell lung cancer (NSCLXJ); Pemetrexed
Popis Článek prezentuje výsledky analýzy účinnosti a bezpečnosti léčby pemetrexedem a cisplatiou v první linii u pacientů s pokročilým/metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic. Analýza byla založena na datech registru TULUNG, který sleduje podávání nákladné léčby karcinomu plic v komplexních onkologických centrech. Hodnoceno bylo 112 pacientů (77 s ukončenou léčbou), léčba trvala průměrně 3-4 cykly, remise nebo stabilizace onemocnění se podařilo dosáhnout u 61,1 % pacientů s ukončenou léčbou. Medián přežití bez progrese onemocnění byl 3 měsíce a celkového přežití 13,5 měsíce. Léčba byla dobře snášena a pouze u 2 pacientů musela být ukončena kvůli nepříznivým účinkům. Nejčastějšími vedlejšími účinky byly hematologické: neutropenie (11,6 %), anémie (8,0 %) a leukopenie (4,5 %). U 73 % pacientů nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky léčby. Tato neintervenční studie prokázala dobrou účinnost a bezpečnost kombinované léčby pemetrexedu a cisplatiny v první linii léčby adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu plic v běžné klinické praxi v České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info