Využití SPECT vyšetření v diagnostice poškození mediálních menisků

Autoři

POSOLDOVÁ Zuzana HART Radek KONVIČKA Milan OCELÁKOVÁ Ludmila

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortopedie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova SPECT; medial meniscus tears; lesion
Popis Cílem studie bylo posoudit možnosti využití scintigrafického vyšetření (SPECT) pro diagnostiku poškození mediálního menisku, v případě, kdy není možno použít vyšetření magnetickou resonancí (MR), která může být u relativně vysokého procenta pacientů kontraindikována. Metoda a materiál: 32 pacientů s klinickými příznaky poškození mediálního menisku podstoupilo SPECT vyšetření, které hodnotilo míru distribuce a aktivitu radiofarmaka (Tc99m) v mediálním kompartmentu vyšetřovaného kolena. Studie probíhala v letech 2006 až 2010. Ve studii bylo zastoupeno15 mužů a 17 žen, průměrný věk byl 47 let (22–70 let). Po tomto vyšetření následovalo artroskopické vyšetření, které předpokládanou lézi menisku verifikovalo nebo vyvrátilo. Artroskopie následovala po SPECT vyšetření průměrně za dobu 2,8 měsíce (1 týden–11měsíců). Ze získaných výsledků jednotlivých vyšetření byla kalkulována senzitivita, specificita, pozitivně prediktivní hodnota (PV+), negativně prediktivní hodnota (PV-) a správnost. Výsledky: Z celkového počtu 32 pacientů bylo u 22 pacientů využito vyšetření SPECT. Podporovalo diagnózu léze mediálního menisku a při následné artroskopii bylo toto podezření potvrzeno. U 6 pacientů byl nález při obou vyšetřeních negativní. U jednoho pacienta bylo vyšetření SPECT pozitivní na lézi mediálního menisku, ale během artroskopie nebyla léze prokázána. U tří pacientů bylo SPECT vyšetření negativní, ale během artroskopie byla nalezena léze mediálního menisku. Senzitivita SPECT vyšetření pro detekci poškození mediálního menisku byla 88 %, specificita byla 86 %, pozitivní prediktivní hodnota (PV+) 96 %, negativní prediktivní hodnota (PV-) 67 % a správnost 87,5 %. Diskuze: Hodnoty senzitivity, specificity, PPV, NPV a správnosti jsou srovnatelné s výsledky, publikovanými v literatuře zabývající se problematikou využití SPECT v diagnostice lézí mediálního menisku. Závěr: Studie prokázala, že metoda SPECT může být užitečnou vyšetřovací metodou v diagnostice lézí mediálního menisku, pokud je vyšetření MR kontraindikováno nebo je nedostupné. Zejména pozitivní nález na SPECTu je pro ortopeda podstatný, protože prokazuje poškození mediálního menisku téměř s jistotou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info