ERC granty

Evropská rada pro výzkum (ERC) financuje hraniční výzkum v Evropě prostřednictvím vysoce konkurenčních soutěží (výzev), do kterých se mohou přihlásit vědci z celého světa v různých fázích své kariéry. Pomocí několika finančních schémat ERC podporuje nové příležitosti a směry v různých oborech výzkumu, nestanovuje priority ani tematická omezení. Jediným kritériem pro získání grantu ERC je vědecká excelence projektového návrhu a osoba hlavního řešitele. Standardní doba řešení projektu je 5 let.

Uvažujete-li o zapojení do soutěže ERC grantů, měl/a byste si kladně odpovědět na základní otázky spojené s přípravou a realizací ERC projektu.

Chcete se ucházet o některý z ERC grantů? Kontaktujte nás.

O které typy grantů je možné žádat?

ERC Starting Grants (ERC StG)

Kdo: Začínající vědec/vědkyně (2-7 let od Ph.D.) s vysokým potenciálem a se snahou získat vědeckou nezávislost a vytvoření vlastního výzkumného týmu nebo programu.

Uzávěrka: 24.10. 2023

Kolik: 1,5 mil. EUR + 1 mil. rozšíření

ERC Consolidator Grants (ERC CoG)

Kdo: Vědec/vědkyně rozvíjející svou kariéru (7-12 let od Ph.D.) se snahou o upevnění vědecké nezávislosti vytvořením nebo posílením existujícího výzkumného týmu.

Uzávěrka: 12.12. 2023

Kolik: 2 mil. EUR + 1 mil. rozšíření

ERC Advanced Grants (ERC AdG)

Kdo: Etablovaný vědec/vědkyně, vůdčí osobnost a hlavní řešitel usilující o dlouhodobé financování svého výzkumu (nad 12 let od Ph.D., přikládá se track record za posledních 10 let).

Uzávěrka: 29.5. 2024

Kolik: 2,5 mil. EUR + 1 mil. rozšíření

Prodloužení uvedené doby od získání Ph.D. titulu je možné z důvodu:

ERC Proof of Concept – podpora inovačního potenciálu ERC grantů

Kdo: Držitelé ERC grantu zkoumající potenciální využití výzkumu v komerční či společenské rovině.

Uzávěrka: 21. 9. 2023​​

Kolik: 150 000 EUR (1 rok)

ERC Synergy grants (ERC SyG)

Kdo: Skupina řešitelů (2-4), kteří společně řeší ambiciózní výzkumnou otázku a těží z různorodosti expertízy (obvykle multidisciplinární přístup).

Uzávěrka: 8. 11. 2023

Kolik: až 10 mil. EUR + 4 mil. rozšíření (6 let)

Projektovou žádost hodnotí vybraný panel odborníků jmenovaných Vědeckou radou ERC. Navrhovatel v projektové žádosti vybírá panel, který svým zaměřením nejvíce odpovídá předmětu navrhovaného výzkumu. V případě úspěchu při hodnocení projektové žádosti je navrhovatel pozván k prezentaci svého záměru na zasedání hodnotícího panelu v Bruselu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info