Mise rakovina

Příspěvek k řešení významných společenských výzev prostřednictvím tzv. misí je novinkou programu Horizont Evropa pro období 2021–2026. Mise Horizontu Evropa jsou reakcí na potřeby a výzvy definované v Cílech udržitelného rozvoje OSN, Zelené dohodě pro Evropu a Evropském plánu boje proti rakovině. Pro programové období je stanoveno 5 misí:

Zaměření misí a výzvy pro období 2023-2024 jsou blíže popsány v pracovním programu pro mise programu Horizont Evropa.

Cílem misí je konkrétně, měřitelně, a přitom dostatečně ambiciózně přispět k řešení zásadních výzev současného světa. Mise integrují cíle a dopady dílčích projektů do tematicky zaměřeného portfolia, které odpovídá širšímu cíli, jehož popis však umožňuje stanovit konkrétní měřitelné ukazatele, které zásadně přispějí k řešení problematiky celosvětového významu. Každá mise má pro splnění svých cílů svůj vlastní harmonogram a rozpočet.

Mise Rakovina podpoří aktivity zaměřené na rozšíření prevence a zlepšení léčby rakoviny, záchranu více životů a zajištění lepší kvality života pacientům, kteří tímto onemocněním trpí nebo je prodělali. Mise bude probíhat v časovém rámci deseti let s cílem zachránit do roku 2030 více než tři miliony životů prostřednictvím rozsáhlejší prevence a zajistit, aby více lidí žilo déle a lépe. 

Vyhlášené výzvy

Aktuálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info