Mise rakovina

Příspěvek k řešení významných společenských výzev prostřednictvím tzv. misí je novinkou programu Horizont Evropa pro období 2021–2026. Mise Horizontu Evropa jsou reakcí na potřeby a výzvy definované v Cílech udržitelného rozvoje OSN, Zelené dohodě pro Evropu a Evropském plánu boje proti rakovině. Pro programové období je stanoveno 5 misí:

Zaměření misí a výzvy pro období 2023-2024 jsou blíže popsány v pracovním programu pro mise programu Horizont Evropa.

Cílem misí je konkrétně, měřitelně, a přitom dostatečně ambiciózně přispět k řešení zásadních výzev současného světa. Mise integrují cíle a dopady dílčích projektů do tematicky zaměřeného portfolia, které odpovídá širšímu cíli, jehož popis však umožňuje stanovit konkrétní měřitelné ukazatele, které zásadně přispějí k řešení problematiky celosvětového významu. Každá mise má pro splnění svých cílů svůj vlastní harmonogram a rozpočet.

Mise Rakovina podpoří aktivity zaměřené na rozšíření prevence a zlepšení léčby rakoviny, záchranu více životů a zajištění lepší kvality života pacientům, kteří tímto onemocněním trpí nebo je prodělali. Mise bude probíhat v časovém rámci deseti let s cílem zachránit do roku 2030 více než tři miliony životů prostřednictvím rozsáhlejší prevence a zajistit, aby více lidí žilo déle a lépe. 

Vyhlášené výzvy

Addressing poorly-understood tumour-host interactions to enhance immune system-centred prevention, treatment and care interventions in childhood and adult cancer patients

Code: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-01
Action type: RIA
Opening: 12 Jan 2023
Deadline: 12 Apr 2023
Budget (EUR million): 36,68
Expected EU contribution per project (EUR million): 7 - 12
Number of projects expected to be funded: 4

Expected Outcome:

 • Researchers and health professionals understand tumour-host processes that spur cancer development and progression in patients and how this forms the basis for the future design and optimisation of treatment or care interventions for poorly-understood cancers and their subtypes, including in children, adolescents, adults and the elderly.
 • Researchers, innovators, and professionals from different disciplines and sectors ensure accessibility and re-usability of their data, models, tools and technology to support the UNCAN.eu36 platform, which is currently in preparation.
 • Health policy makers are aware of an improved understanding of tumour-host interactions in cancer patients that would allow the co-design of cancer-related innovation and health policies in the Member States, Associated Countries and beyond, including those aimed at delivering treatment and care developing care solutions for and with cancer patients.

Enhance primary cancer prevention through sustainable behavioural change

Code: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-02
Action type: RIA
Opening: 12 Jan 2023
Deadline: 12 Apr 2023
Budget (EUR million): 25
Expected EU contribution per project (EUR million): 4 - 6 
Number of projects expected to be funded: 5

Expected Outcome:

 • Citizens, including people at high risk of developing cancer, cancer patients and survivors benefit from health promotion and primary prevention programmes that reflect behavioural change and psycho-social approaches tailored to the specific needs of different population groups both in urban and rural areas;
 • Citizens, including people at high risk of developing cancer, cancer patients and cancer survivors benefit from easy-to-understand and accessible, tailored recommendations and support programmes on sustainable behavioural changes55, including psycho-social care, that are easy to implement in their daily lives, including through the use of digital tools to facilitate healthier choices;
 • Regional, local and national policymakers and authorities, promote healthy environments56 as well as design and implement the most suitable, sustainable health promotion and prevention programmes, which take account of behavioural change and psycho-social requirements.

Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics

Code: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-03
Action type: RIA
Opening: 12 Jan 2023
Deadline: 12 Apr 2023
Budget (EUR million): 43
Expected EU contribution per project (EUR million): 6 - 8
Number of projects expected to be funded: 7

Expected Outcome:

 • Cancer patients and their caregivers have access to optimised and affordable, minimally-invasive diagnostic interventions that increase their quality of life, across European regions, Member States and Associated Countries;
 • Healthcare professionals and academia deliver better outcomes through routine healthcare, including quality of life, for men and women with cancer who often suffer from sex-related co-morbidities and side-effects;
 • National healthcare providers, policymakers and authorities in European regions, Member States and Associated Countries will have the evidence to implement optimised and affordable minimally-invasive diagnostics in their healthcare systems, including in everyday medical practice.

Establish best practices and tools to improve the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families in European regions

Code: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-04
Action type: IA
Opening: 12 Jan 2023
Deadline: 12 Apr 2023
Budget (EUR million): 6
Expected EU contribution per project (EUR million): 6
Number of projects expected to be funded: 1

Expected Outcome:

 • Childhood cancer patients, survivors and their families benefit from enhanced quality of life through better supportive care, personalised counselling approaches, and digital tools that are accessible and affordable. Consequently, they can better achieve their values and personal life goals.
 • Health care professionals, supportive workers and councillors enhance the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info