Informace o projektu
Studium molekulárních mechanismů časného metastazování do lymfatických uzlin u karcinomu prsu nízkého stupně malignity pomocí proteomických technik

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP304/10/0868
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ministerstvo obrany ČR
Masarykův onkologický ústav Brno

Šíření karcinomu prsu formou metastáz je hlavní příčinou úmrtnosti pacientů s touto diagnózou. Tento projekt je zaměřen na detekci, verifikaci a validaci exprese proteinů souvisejících s metastazováním u malých karcinomů prsu s nízkým stupněm malignity, které v rozporu s teoretickou prognózou vykazují časné uzlinové metastáze. Klinicky velmi dobře definovaný soubor primárních nádorů je k tomuto účelu již vybrán. Cílové proteiny budou detegovány kombinací komplementárních vysokorozlišovacích proteomických přístupů s různými analytickými principy a validovány na různých biologických úrovních. Úloha molekulárních cílů, které již byly detegovány v našich předběžných experimentech, bude rovněž detailně studována. Očekáváme, že naše výsledky pomohou popsat molekulární mechanismy metastazování u této klinicky závažné skupiny nádorů a povedou k návrhu potenciálních markerů jejich metastatického potenciálu

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info