Informace o projektu
Studium fyziologických, patofyziologických, biochemických a psychosociálních mechanismů v etiologii a patogenezi vybraných stavů a nemocí. (SVYSNE)

Kód projektu
MUNI/A/0996/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt svou náplní spadá do působnosti oborových rad Fyziologie a patofyziologie a Lékařská chemie a biochemie.Jeho cílem je studium molekulárně fyziologických, patofyziologických, biochemických a psychosociálních aspektů vybraných civilizačních chorob (diabetes, kardiovaskulární choroby, astma, obezita, monoklonální gamapatie) na experimentální bázi. Na řešení projektu se budou podílet doktorandi tří pracovišť, která se touto problematikou již dlouhodobě zabývají s využitím různých metodických postupů. Jedná se o interdisciplinární přístup, zahrnující genovou analýzu, sledování biochemických markerů, terapie a projevů vybraných chorob.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info