Informace o projektu
Časná diagnostika a prevence častých onemocnění dětského věku (ČDPP)

Kód projektu
MUNI/A/1004/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Vědeckým záměrem projektu je včasná diagnostika a zejména prevence u onemocnění v dětském věku podle jednotlivých věkových kategorií od věku novorozeneckého (screening) až po adolescenty (primární, sekundární i terciární prevence).
Na projektu se budou podílet studenti doktorského studijního programu ze dvou pracovišť Dětské interní kliniky a Kliniky dětských infekčních nemocí. Vědecká kvalita projektu bude garantována jednotlivými školiteli a členy oborové rady.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info