Informace o projektu
Laboratoř environmentální mikrobiologie a ekologie mikroorganismů

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod pracoviště Rektorát. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
FRVS/2398/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Význam mikrobiologie v životě lidské společnosti je nepřehlédnutelný. Mikroorganismy jsou nezbytné k výrobě chleba, sýrů, některých nápojů, antibiotik, vakcín, vitamínů, enzymů a mnoha dalších významných produktů. Moderní biotechnologie jsou založené na mikrobiologických základech. Mikrobi jsou nepostradatelným prvkem všech ekosystémů. Jsou zodpovědní za koloběh prvků (C, N, O, S a dalších) a podílejí se na mnoha významných procesech v terestriálních i akvatických ekosystémech. Jsou zdroji živin v základně všech ekologických potravinových řetězců. Mikrobi a jejich konsorcia, vzhledem k jejich rozsáhlým degradačním schopnostem, jsou ve stále větší míře využíváni při bioremediacích pro odstraňování nejrůznějších polutantů. Navzdory všem výše uvedeným faktům jsou naše znalosti mikrobiální diverzity a z ní vyplývající aktivity mikrobů stále více než kusé a jen další systematický výzkum je může posunout dopředu a otevřít tak další možnosti využití jejich nesmírného metabolického potenciálu. Základním předpokladem zde pak je připravenost nových absolventů mikrobiologických oborů pro tento výzkum, jejich připravenost aplikovat nejmodernější metody v tomto výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info