Informace o projektu
Úloha proteinu c-Myb v regulaci migrace, invazivity a apoptózy buněk střevního karcinomu (c-Myb a invazivita CT26)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/C/0968/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Zvýšená invazivita nádorových buněk představuje jeden z klíčových momentů metastatického procesu. Protein c-Myb má schopnost aktivovat transkripci svých cílových genů a jejich prostřednictvím se podílí se na řízení proliferace, diferenciace a programované buněčné smrti buněk. Význam proteinu c-Myb v procesu invazivity nádorových buněk není dosud zcela jasný. Cílem předloženého projektu je charakterizovat deriváty myší buněčné linie střevního karcinomu CT26 ektopicky exprimující gen c-myb a prozkoumat důsledky nadprodukce proteinu c-Myb pro schopnost nádorových buněk degradovat přirozené extracelulární bariéry, jejich viabilitu a invazivitu. Řešení projektu přispěje k bližšímu poznání funkce proteinu c-Myb v procesu migrace, invazivity a přežívání buněk.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info