Informace o projektu
Bakalářské studium oboru sociální pedagogika se zaměřením na volný čas v kombinované formě studia

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
ROZV/60/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2001: I/53/2001
Č. projektu z r. 2002: 34/2002
V roce 2003 bychom chtěli završit naše úsilí a v září stejného roku, v zimním semestru otevřít první ročník kombinovaného studia sociální pedagogiky. Tento obor i forma studia patří mezi společensky žádané disciplíny, o které je v různých oblastech sociální i výchovně-vzdělávací sféry velký zájem. Naši absolventi budou pracovat nejen v oblasti volného času dětí a mládeže, ale i v oblasti sociální práce, se skupinami dětí a mládeže, které patří vlivem různých okolností do skupin sociálně ohrožených obyvatel, s dospělými lidmi a seniory. Budou také připraveni pro oblast ekologické výchovy a pro práci s menšinami a imigranty žijícími na našem území.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info