Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii (BUNTER)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.3.00/20.0012
Období řešení
7/2011 - 6/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Obsahem projektu je vytvoření Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapie zabývajícího se terapeutickým využitím kmenových buněk, dendritických buněk a lymfocytů v humánní medicíně. Konsorcium přitom vychází ze stávajícího týmu Univerzitního centra buněčné imunoterapie (UCBI) Babákova výzkumného institutu při Masarykově univerzitě v Brně. V rámci tohoto projektu předpokládáme prohloubení stávající nebo navázání nové mezinárodní spolupráce s renomovanými týmy v oblasti výzkumu buněčných terapií a imunoterapií především prostřednictvím krátkodobých výměnných pobytů, seminářů, workshopů a výměny zkušeností při pracovních setkáních. Tím dojde ke zkvalitnění výzkumu a vývoje buněčné terapie a imunoterapie v UCBI a bude možné nově získané poznatky převádět v rámci edukačních programů na cílové skupiny zahrnující především akademické a vědeckovýzkumné pracovníky, studenty pre- a post-graduálního studia přírodovědeckých a lékařských fakult vysokých škol v ČR.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info