Informace o projektu
Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření. (PHADINANOAL)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
LD11046
Období řešení
3/2011 - 5/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je rozšíření a prohloubení znalostí o vícesložkových kovových nanočásticích (nanoalloys) a vytvoření báze znalostí pro vývoj kombinované výpočetně-experimentální metodologie pro určení jejich fázových diagramů, pro vývoj postupů kontrolovaného růstu nanoslitin a určení jejich vlastností.
K dosažení cíle se bude projekt zabývat studiem materiálů s úplnou rozpustností v tuhé i kapalné fázi (Cu-Ni) a s částečnou rozpustností v tuhé fázi (Ag-Cu). Materiály s intermetalickými sloučeninami budou studovány na závěr řešení projektu. Fázové diagramy vypočteny metodou CALPHAD budou srovnány s experimentálně naměřenými hodnotami fázových přechodů získaných pomocí termické analýzy. Nanočástice příslušných slitin pro tato termoanalytická měření budou připraveny chemickou syntézou s důrazem na řízenou velikost částic a definovaný poměr složek.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info