InovaCom

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0053
Období řešení
3/2012 - 2/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
České vysoké učení technické v Praze
Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.

Záměrem předkládaného projektového návrhu je skrze pracovníky kanceláří pro podporu univerzity s průmyslem propojit zástupce dvou cílových skupin: pracovníci VaV v podnicích a zaměstnance a studenty univerzit. Účelem je vzájemné poznání možností druhých stran, nalezení oboustranně výhodných konceptů spolupráce a společných témat, které je možné řešit za oboustranné podpory. Výstupem projektu je navázání nových kontaktů a spolupráce, přenos zkušeností z této oblasti ze zahraničí a rozpoznání očekávaných trendů v jednotlivých průmyslových oborech, na kterých se obě sféry shodnou a podle kterých bude možné korelovat výuku a výzkum na vysokých školách.
Kanceláře pro podporu spolupráce univerzity s průmyslem byly záměrně zvoleny jako hlavní prostředníci pro realizaci tohoto projektu. Jsou to jednotky, které stojí přesně na rozhraní mezi univerzitou a průmyslem, mají vybudované kontakty a především mají již zkušenost a znají konkrétní problematická místa spolupráce univerzit s průmyslovými podniky, která mohou v rámci projektu řešit. Projekt tedy bude postaven na znalostní a zkušenostní základně stávajících kanceláří pro podporu spolupráce univerzity s průmyslem, nebude začínat od úplného začátku nebo vycházet z náhodných poznatků jednotlivců.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info