Informace o projektu
Charakteristika autologních klonů T lymfocytů reaktivních proti metastazujícímu melanomu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA301/04/1387
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
T lymfocyt, klon, melanom

Cílem této studie je identifikovat a charakterizovat autologní T lymfocyty, které jsou schopny specificka zničit nádorové buňky u pacientů s metastázujícím melanomem. Dendritické buňky naložené apoptotickými tělísky z melanomových buněk budou použity k aktivaci autologních T lymfocytů. Dojde k aktivaci melanom-specifických T lymfocytů, které budou izolovány pomocí průtokového cytometru. Klonalita aktivovaných T lymfocytů bude studována pomocí konstrukce cDNA knihovny a přímého sekvenování DNA genu pro T lymfocytarní receptor beta. Tímto způsobem budou identifikovány, kvantifikovány, expandovány a testovány na cytotoxicitu vůči původním melanomovým buňkám melanom-specifické klony T lymfocytů, které mohou být potenciálně použity v budoucích klinických studií.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info