Genetická predikce rizika septického stavu u dětských pacientů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP301/03/D196
Období řešení
9/2003 - 8/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
sepse, gen, polymorfismus, děti

Polymorfismus genů kódujících proteinové receptory na buňkách imunitního systému hraje významnou roli při překonávání septických stavů. Mezi nejdůležitější patří lipopolysacharidy vázající protein, baktericidní/permaabilitu zvyšující protein, toll-like receptory a tumory nekrotizující faktor beta. V současné době bylo rokázáno, že některé varianty těchto genů jsou spojeny s nepříznivým vývojem infekce a často vedou k rozvoji septického stavu, multiorgánovému selhání a smrti pacienta.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info