E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně

Kód projektu
ROZV/186/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity výuky na Masarykově univerzitě v Brně využitím informačních a multimediálních technologií. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vytvoření nezbytné organizační, metodické a technologické podpory a integrace přístupu k využití multimedií a IT ve výuce na celouniverzitní úrovni. Projekt sdružuje všechny fakulty MU a Centrum jazykového vzdělávání, koordinátorem projektu je Ústav výpočetní techniky MU.

Důležitou součástí projektu je rozvoj celouniverzitního systému podpory výuky (LMS), koncipovaný jako rozšíření stávajícího Informačního systému MU. IS LMS bude obsahovat nástroje k organizaci a správě e-learningových materiálů a postupně do něj budou integrovány i autorské nástroje pro tvorbu studijních materiálů.
Specifickou součástí projektu je záznam přednášek, spojený s následným zpracováním a zpřístupněním videozáznamů. Projekt poskytuje prostor i pro další rozvoj práce s digitálními videomateriály, ať již se jedná o krátké šoty, které se stávají součástí výukových materiálů,nebo celé pořady, prezentující konkrétní učební látku.
V souladu s dlouhodobým záměrem MU budou vybrány a realizovány tři pilotní kurzy, z toho jeden z oblasti jazykového vzdělávání. Vývoj těchto kurzů poskytuje zpětnou vazbu při vývoji a nasazení IS LMS, autoři proto získávají preferenční podporu při implementaci svých požadavků.


V rámci tohoto projektu vzniká Centrum pro podporu elektronické výuky (tzv. eCentrum), tvořené zástupci fakult a CJV. Úkolem eCentra bude především unifikovaná metodická podpora jednotlivých fakult a jejich odborných pracovišť, tvorba metodických materiálů, organizace a zajištění školení, zejména souvisejících s využitím celouniverzitní infrastruktury.
Řešení předpokládá, že za obsahovou stránku přednášek a kurzů budou trvale odpovědny fakulty a další součásti MU, pověřené výukou.
V investiční oblasti se projekt zaměří na pokračující vybavení jednotlivých fakult nezbytnou multimediální technikou a na centrální úrovni zajištěním nezbytné infrastruktury, zejména dostatečnými diskovými kapacitami pro ukládání digitálních videomateriálů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info