Informace o projektu
Partnerství a sítě pro spolupráci v experimentální biologii (PASSEB)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0155
Období řešení
1/2013 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Veterinární univerzita Brno
Fakultní nemocnice Brno

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkční sítě spolupracujících institucí a týmů ve čtyřech základních oblastech experimentální biologie - v experimentální mikrobiologii,v experimentální biologii rostlin, v experimentální biologii živočichů a v experimentální biologii člověka. Koordinačním pracovištěm bude Ústav experimentální biologie PřF MU, jehož pracovní týmy pokrývají všechny uvedené výzkumné oblasti, a ke spolupráci budou přizvány další externí subjekty zabývající se experimentální biologií, zejména z brněnského regionu (další vysoké školy, ústavy AV ČR, resortní výzkumné ústavy, soukromé výzkumné a biotechnologické firmy). Spolupráce bude pokrývat jednak společné výzkumné projekty, jednak spolupráci v oblasti absolventských prací (školitelství,konzultace a oponování pracovníky externích subjektů) a rovněž navazování,resp. rozvíjení spolupráce na mezinárodní úrovni (krátkodobé stáže na zahraničních pracovištích a reciproké pobyty zahraničních expertů v ČR).Významným aspektem, který propojí studenty ÚEB s jejich budoucími školiteli a zaměstnavateli, budou stáže a exkurze na spolupracujících externích pracovištích. Nedílnou součástí zkvalitnění spolupráce institucí a týmů bude i zvyšování úrovně tzv. měkkých dovedností u pracovníků ÚEB i externích subjektů (jazykové kompetence, prezentační, pedagogické, manažerské a pokročilé odborné dovednosti). Celkovým výstupem projektu tedy bude funkční síť spolupracujících subjektů a partnerských týmů zaměřená na experimentální biologii; hlavním komunikačním nástrojem této sítě bude informační webový portál, který bude propojovat a zastřešovat všechny klíčové aktivity projektu a na němž budou dostupné všechny potřebné informace a materiály (adresáře a kontakty na spolupracující týmy, společné projekty, aktuální témata závěrečných prací,databáze školitelů/oponentů, nabídky studijních pobytů a pracovních příležitostí).

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info