Krize v životě člověka jako spouštěcí mechanismus ztráty smyslu života

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/41/27-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je prohloubením již započatého výzkumu, který je součástí disertační práce řešitele. Práce je věnována tématu Utváření smyslu k životu v kontextu existenciální analýzy (Sociálně-pedagogický význam klíčových situací v životě člověka). Projekt se zabývá problematikou hledání smyslu života, využívá poznatky terapeutického směru, jehož zakladatelem je Viktor E. Frankl, logoterapii. Na základě dosavadních výzkumných šetření řešitel potvrdil, že velmi podstatným jevem v souvislosti se ztrátou smyslu života jedinců, je krize. Nemusí být však spojována s negativními zážitky (např. nehoda, úraz, ztráta životního partnera, ztráta zaměstnání, rozvod apod.), je možné ji vypozorovat také v souvislosti s pozitivními událostmi v životě jedince jako jsou např. svatba, stěhování, narození dítěte apod. Z toho důvodu se řešitel rozhodl věnovat pozornost také této skutečnosti a svůj výzkum zaměřit na krizi, o níž se domnívá, že právě ona je spouštěcím mechanismem ztráty smyslu života. Cílem projektu je tedy prohloubení tématu odhalením vazby na související jevy; primárně je zaměřen na objasnění pojmu krize, vymezení vztahu mezi krizí a smyslem života (teoretická rovina), objasnění schopnosti člověka čelit zátěžovým situacím, mechanismům zvládání krize, smyslu krize (praktická rovina).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info