Divadlo Fórum při řešení problémových situací v sociální skupině

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/41/46-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Tento výzkumný projekt má sloužit jako jeden z podkladů pro vznik disertační práce zabývající se divadlem utlačovaných - Divadlem Fórmu (DF). Jeho ústředním tématem je odlišnost jedince. Cílem výzkumného projektu je ověřit působení DF na klima v sociální skupině, v níž se objevují konflikty a problémové situace spjaté s odlišností jedince. Vzhledem k charakteru výzkumného projektu budou za tímto účelem použity zejména metody kvalitativního výzkumu. Realizování výzkumného projektu předpokládá zapojení přibližně 5 vybraných studentů denního studia sociální pedagogiky či pedagogiky (nejlépe s předchozí zkušeností s DF). V první části budou stuenti vystaveni osobní zkušenosti s odlišností, o níž si povedou podrobné záznamy formou deníku, které budou dále zpracovávány. Budou se pohybovat v běžném prostředí, ale budou odlišeni nějakým pro ně novým výrazným znakem (např. holá hlava - automatické přiřazování k hnutí skinheads). V druhé části získané prožitky a zkušenosti uplatní při vytváření samotného DF s tématem odlišnost jedince, při tvorbě scénáře, při přípravě her a cvičení zaměřených na řešení konfliktů a problémů spjatých s odlišností jedince a jako "herecká skupina" nazkoušeného DF přímo i na realizacích výzkumného projektu. Projekt bude nabízen ZŠ i SŠ včetně dlouhodobější spolupráce formou docházení studentů do konkrétních tříd zaměřená na odstranění uvedeného problému pomocí vhodně zvolených cvičení a her. Každá realizace DF bude natáčena na videokameru za účelem dokumentace, rozboru a následného využití v seminářích na PdF MU. Výsledky výzkumu budou prezentovány na konferencích a v časopisech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info