Informace o projektu
Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací

Kód projektu
MSM0021622415
Období řešení
1/2005 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
Buňka; genomika; proteomika; biomedicína; genová exprese; regulační mechanismy; struktura chromatinu; struktura a interakce biomolekul;

Buňka je systémem, v němž každá molekula je součástí sítě vzájemných interakcí. Díky tomuto vysoce komplexnímu propojení je funkce buněk i organismů relativně odolná vůči selhání jednotlivých komponent této sítě. Konvergence myšlenkových a metodických přístupů, charakteristická pro současnou postgenomickou éru, je základem propojení výzkumných kapacit molekulárně-biologicky orientovaných pracovišť MU v navrhovaném VZ. Řešení VZ bude probíhat ve 4 programových oblastech: 1. Regulační mechanismy živočišných buněk; 2. Funkční domény eukaryotických chromozómů; 3. Genomika a proteomika regulačních okruhů u rostlin; 4. Funkční analýza genomu klinicky a biotechnologicky významných bakterií. Cílem řešení VZ je využití přístupů strukturní biologie, funkční genomiky, proteomiky a bioinformatiky k objasnění molekulární podstaty procesů, které jsou významné z hlediska perspektivních biomedicínských a biotechnologických aplikací.

Publikace

Počet publikací: 1210


Předchozí 1 8 9 10 11 12 121 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info