Informace o projektu
Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MSM0021622416
Období řešení
1/2005 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
biodiverzita, ekologie spolecenstev, populacni biologie, bezobratli, obratlovci, cevnate rostliny, environmentalni bakterie

Předmětem výzkumné činnosti je studium biodiverzity na úrovni populací a společenstev v různých časových a prostorových měřítcích, se zaměřením na interakce s abiotickým prostředím, interakce mezi organismy navzájem, historické a evoluční interpretace existujících struktur, identifikaci biotických indikátorů ekologických procesů a vývoj formalizovaných typologií společenstev a biotopů v terestrických, semiterestrických a vodních ekosystémech. Výzkum je zaměřen na modelové taxonomické a ekologické skupiny organismů napříč fylogenetickým systémem, jako jsou environmentální bakterie, cévnaté rostliny, bezobratlí živočichové včetně parazitů a obratlovci. Kromě tradičních oborově specifických metodik jsou při výzkumu využívány obecné metody molekulární genetiky, bioinformatiky, geoinformatiky, matematické statistiky a analytické chemie, vesměs zajišťované prostřednictvím integrovaných laboratoří.

Publikace

Počet publikací: 1640


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 164 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info