Normální je nekouřit pro mladší školní věk - pokračování projektu pro 2. třídy

Kód projektu
DAR-628-0Z-2005
Období řešení
12/2005 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
kouření, prevence, děti

Program je zaměřen na metodiku výchovy proti kouření a kuřáctví u dětí mladšího školního věku 1.-3.třída a je určen dětem i jejich učitelům jako pomocný a metodický materiál. Může být využit i rodiči dětí, vychovateli/kami ve školní družině nebo vedoucími kroužků volnočasových aktivit ve školách nebo centrech volného času k výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Výsledky

Byla realizována pilotní studie projektu na 12 školách pro druhé třídy (asi 450 dětí) v Brně a ve Frýdku-Místku. Dále byla realizována pětihodinová intervence v druhých třídách, s níž současně probíhala i evaluace programu formou pretestu a posttestu, a to po čtyřech měsících po intervenci. Současně s tímto programem probíhala v celé ČR širší ověřovací studie programu pro první třídy, který byl realizován v okresech Bruntál, Pardubice, Klatovy, Vsetín, Frýdek-Místek, Zlín, Chrudim, Kroměříž asi na 50 školách celkem, s počtem přibližně 1000 dětí. Projekt byl odučen v předmětu prvouka třídními učiteli v délce 5 týdnů. Rovněž byly provedeny pretesty a posttesty u tříd experimentálních i kontrolních.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info