Informace o projektu
Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
TA03010661
Období řešení
1/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
BEZNOSKA, s.r.o.

Kostní tumory přestavují asi 1% ze všech nádorových onemocnění. Proto se jejich léčba koncentruje do center, která jsou pak schopna na základě interdisciplinární spolupráce zajistit nesrovnatelně lepší výsledky.
I.ortopedická klinika LF MU, FN u sv.Anny v Brně je v současné době jediné pracoviště v České republice zabývající se komplexní terapií kostních nádorů a kde pravidelně pracuje společný tým z obou brněnských fakultních nemocnic a Masarykova onkologického ústavu.
Z celkového počtu pacientů operovaných pro zhoubný kostní nádor na končetině je 30% indikováno k amputaci a 70% k operaci zachovávající končetinu .
Při operacích zachovávající funkční končetinu můžeme pro náhradu kostního defektu po odstraněném kostním nádoru použít buď kostní štěp z tkáňové banky nebo některý z typů individuální tumorózní endoprotézy. Zhoubné kostní nádory se vyskytují nejvíce v druhém a třetím deceniu a proto operujeme kostní nádory i u dětí. Zde pak řešíme problém diference délek končetin, který se projeví během růstu dítěte.
Jednou z možností je vývoj tzv.“rostoucí endoprotézy“. Tato endoprotéza implantovaná do kosti dítěte umožní (mechanicky ,či na jiném principu) pozvolný růst této kosti do délky a tím i růst cév,nervů a svalů příslušné končetiny a to až do dospělosti. Poté se endoprotéza odstraní a nahradí se definitivní tumorozní endoprotézou nebo kostním homoštěpem.
Protože se maligní kostní nádor vyskytuje nejčastěji v oblasti kolenního kloubu (cca v 50%), je v popředí naší pozornosti vývoj a zhotovení „rostoucí endoprotézy“ distálního konce stehenní kosti. Výhodou projektu je, že autoři mohou navázat na zkušenosti získané u „rostoucí endoprotézy“ pažní kosti a na spolupráci původních řešitelů. Nevýhodou jsou naprosto jiné požadavky na zátěž a lokomoci dané endoprotézy v oblasti kolenního kloubu.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info