Informace o projektu
Reprezentace ČR ve vedoucích pozicích ESCMID Study Group for Biofilm (Biofilm)

Kód projektu
LG13012
Období řešení
3/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Evproská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční nemoci (ESCMID) a její ESCMID Study Group for Biofilm jsou světově uznávané organizace sdružující klinické mikrobiology, lékaře, infektology a další vědeckovýzkumné pracovníky na poli mikrobiologie. ESGB se pak zaměřuje na problematiku biofilmu, a to ve všech jeho aspektech – v klinicko-medicínských, průmyslových i přírodních souvislostech. Úzká spolupráce a propojení ESGB s European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases nám umožňuje získat podporu na výzkumné i vzdělávací projekty věnující se problematice biofilmu. Pokračování naší aktivní práce ve výkonném výboru ESCMID Study Group for Biofilm přinese České republice významný užitek a povede k posílení dobrého jména České republiky nejen v rámci Evropy, ale i světově.
Díky pokračující práci zástupců České republiky v ESGB a tedy zapojení ČR do evropského dění v problematice klinické mikrobiologie a mikrobiálního biofilmu budeme mít možnost ovlivňovat vznik a obsah tzv. "standardů péče" (podrobněji viz dále) a doporučených postupů léčby (tzv. guidelines) a dalších směrnic nejen v problematice mikrobiálního biofilmu. Aktivní prací vědeckých pracovníků v mezinárodně uznávaných odborných společnostech stoupá prestiž nejen jednotlivých pracovišť, ale celé České republiky, jako země podporující mezinárodní spolupráci. Aktivní prací vědeckých pracovníků z ČR zapojených do organizačních a odborných pozic ESGB získáme rovněž možnost spolupodílet se na směřování a rozvoji studia problematiky biofilmu.
Cílem předkládaného projektu je podpora zastoupení českých vědců ve výkonném výboru odborné mezinárodní společnosti ESCMID Study Group for Biofilm, čímž projekt napomáhá získávání kontaktů a navazování spolupráce se zahraničními pracovišti a podporuje reprezentaci České republiky v zahraničí. Účast na vedení mezinárodní odborné vědecké společnosti je celosvětově vnímána jako prestižní záležitost.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info