Informace o projektu
Vliv ethanolu a jeho metabolitu acetaldehydu na srdeční inward rectifier draslíkové proudy: vztah k fibrilaci síní po konzumaci alkoholu?

Kód projektu
NT14301
Období řešení
5/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Konzumace alkoholu může vést ke vzniku arytmií, nejčastěji fibrilace síní (FS). Nárůst srdečních inward rectifier K+ proudů, zejména napětím řízeného proudu IK1 a acetylcholinem aktivovaného proudu IK(Ach), hraje významnou roli v patogenezi FS. Údaje o změnách těchto proudů v přítomnosti ethanolu a jeho metabolitu acetaldehydu jsou, bohužel, velmi omezené a v případě IK1 i kontroverzní. Naše nedávné pilotní pokusy odhalily signifikantní nárůst IK1 pod vlivem 0,92‰ ethanolu u komorových srdečních buněk potkana. Tento projekt jsme proto zaměřili na podrobnou analýzu vlivu ethanolu a acetaldehydu na IK1 a IK(Ach) metodou whole cell patch clamp u izolovaných srdečních buněk potkana/morčete a u lidských kanálů přechodně exprimovaných na buněčné linii z ovariálních buněk čínského křečka. Za pomoci matematických modelů srdečních buněk potkana, morčete a člověka budeme pozorované změny IK1 a IK(Ach) konfrontovat se změnami průběhu akčního napětí. Rovněž budou posouzeny arytmogenní důsledky na buněčné úrovni.

Publikace

Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info