Informace o projektu
Modelování kardiomyocytů z indkovaných pluripotentních buněk k objasnění buněčné podstaty dilatační kardiomopatie u Duchenovy svalové dystrofie

Kód projektu
NT14306
Období řešení
5/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Účelem předkládaného návrhu je prohloubení vědeckých znalostí o DCM asociované s DMD. Výsledky z tohoto projektu by měly vést k vývoji terapeutických postupů vedoucích ke zlepšení stavu nemocných muskulární dystrofií. Obecně by diferenciace funkčních lidských kardiomyocitů z iPS odvozených z pacienta našla široké uplatnění v léčbě srdečních chorob, základním výzkumu kmenových buněk, při studiu chorob a vývoji léčiv.
Máme k dispozici vzorky kůže pacientů trpících DMD a z nich odvozené hiPS, které diferencujeme do funkčních kardiomyocytů. Navrhujeme studovat posttranslační remodelování RyR2 v CM odvozených z pacientů s DMD. Také navrhujeme zkoumat biofyzikální vlastnosti RyR2 na buněčné úrovni a na úrovni jednotlivých kanálů a kvantifikovat mechanobiologické vlastnosti (kontraktilní síla, frekvence stahů, doba trvání stahů a buněčná elasticita) shluků CM odvozených z iPS. Na závěr navrhujeme zjistit, zda látky jako jsou Rycaly zabrání úniku Ca2+ ze SR stabilizací uzavřeného stavu RyR2 kanálu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info