Informace o projektu
15 let jako významný předěl v životě dětí - epidemiologická studie

Kód projektu
NR8791
Období řešení
1/2006 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
úrazovost, úrazová rodina, životní styl, kouření, životní prostředí, determinanty zdraví, longitudinalita, psychosociální aspekty
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

I. Budou šetřeny výzkumné děti v 15 letech jejich života. Předmět studie: zdravotní stav a jeho determinanty. Metoda: vyšetřování dětí pediatrické, antropologické, psychologické, dokumentace ze zdravotnických zařízení, dotazníky do škol.


II. Zpracování úrazovosti a některých parametrů životního stylu a vlivu prostředí.

Výsledky

Grant umožní dílčí pokračování mezinárodní studie WHO - ELSPAC v další nutné etapě šetření - v 15 letech věku sledovaných dětí. Tvoří jej dvě části: 1. Zkrácené šetření v 15 letech věku (v souladu s mezinárodním doporučením) - sběr především zdravotnických dat dotazníkem o zdravotním stavu v 15 letech - sběr dat o dětech ze škol - vlastní vyšetřování dětí pediatrické, antropologické, psychologické. 2. Pokračování ve zpracovávání dat již dříve v projektu sebraných a ošetřených s tématikou úrazovosti a vlivu kouření (jako jednoho z faktorů životního stylu) na růst a vývoj dětí. Budou hledány faktory působící na fyzické i psychické zdraví dětí jak v kladném tak i záporném smyslu.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info