Informace o projektu
Onkologické radiologické intervence a jejich přínos v rámci komplexní onkologické léčby včetně farmakoekonomických aspektů

Kód projektu
MUNI/A/1001/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Za posledních 30 let zaznamenaly obrazem navigované intervence zásadní pokrok při léčbě pacientů s onkologickým onemocněním. Zdokonalením prošly nejen zobrazovací metody užívané při navigaci - ultrazvuk, skiaskopie, výpočetní tomografie, magnetická rezonance, ale rovněž paralelně s nimi i techniky endovaskulární či intratumorální léčby. V současnosti jsme schopni aplikovat lokoregionální chemoterapii, provádět chemoembolizaci s drug eluting beads. Punkčními technikami jsme schopni provádět RFA, MW ablace, ireverzibilní elektroporace. Kombinací metod lokální tumor destrukce a cíleného podání chemoterapeutika se protinádorový účinek díky synergii může znásobit.
Onkologické intervence (nyní jako zásadní a samostatná část intervenční radiologie) jsou postupy miniinvazivní s nízkou mírou komplikací. Konkurentem tumor destrukčních výkonů navigovaných obrazem jsou otevřené chirurgické postupy. Konkurentem lokoregionální aplikace chemoterapeutik nebo chemoembolizace je systémová aplikace léčiv, zejména biologické terapie. I když srovnáním protinádorového efektu onkologických intervencí se zabývají mnohé publikace, ve světové literatuře jsou jen částečné informace o farmakoekonomické efektivitě těchto specifických metod léčby.
Náš projekt je zaměřený na vyhodnocení onkologických intervencí prováděných na našem pracovišti v celém spektru solidních tumorů včetně farmakoekonomických aspektů. Cílem je porovnat cost-efectiveness onkologických intervenčních metod se standardní široce dostupnou onkologickou léčbou. Vedlejším cílem je vypracování místních postupů a standardů při užití těchto specifických metod. Součástí projektu je zhodnocení i některých intervenčních metod, které nejsou terapeutické, ale zcela zásadně se spolupodílí včetně obrazové diagnostiky na léčbě pacienta (např. perkutánní biopsie, choledochoskopie, 3D navigace ultrazvukem naváděných intervencí). Využití těchto moderních metod může zpřesnit a urychlit dosažení výsledků, ale stejně může být i jen zdrojem dodatečných nákladů pro zdravotní systém.
Projekt přímo navazuje na projekt specifického výzkumu řešeného v roce 2011 na naší klinice v rámci projektů Lékařské fakulty Masarykovi univerzity, kde přínos radiologických diagnostických a terapeutických metod byl srovnáván s nežádoucími účinky ionizujícího záření.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info