Informace o projektu
Diagnostika akutní myokarditidy mimikující akutní infarkt myokardu s ST elevacemi

Kód projektu
MUNI/A/1012/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Akutní myokarditida mimikující akutní infarkt s ST elevacemi je relativně častým onemocněním přivádějícím mladé pacienty do nemocnice pro bolesti na hrudi. K diagnostice je někdy nezbytné provést invazivní vyšetření – selektivní koronarografii (SKG). Dosud je známo velmi málo o možnostech diagnostiky pomocí biomarkerů. Je možné, že kombinací EKG nálezů, echokardiografického vyšetření, markerů myokardiální nekrózy a zánětu se podaří vyspecifikovat pacienty, u kterých nebude nutné provádět invazivní vyšetření pomocí SKG. Ze vzorku plazmy/séra odebrané při přijetí budou analyzovány biomarkery (v plánu troponin, pentraxin-3, CRP, quescin-6, NGAL, FABP a další) ve spolupráci s Ústavem patologické fyziologie LF MU a Oddělení klinické biochemie FN Brno. U části pacientů bude diagnóza akutní myokarditidy potvrzena pomocí NMR srdce. Pacienti budou sledování s cílem popsat jejich střednědobou prognózu.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info