Informace o projektu
Prevence syndromů stáří III (PRESYST III)

Kód projektu
MUNI/A/0945/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V předchozích letech byla věnována pozornost velkým geriatrickým syndromům jako zásadnímu limitujícímu faktoru pro zachování soběstačnosti seniorů. Senioři se po překonání určitých typů zdravotních komplikací dožijí životního údobí, kdy se začínají kumulovat choroby, narůstá počet užívaných medikamentů, kompenzační mechanismy slábnou. Důsledkem je postupný vznik stařecké křehkosti s častými dekompenzacemi zdravotního stavu a postupnou ztrátou soběstačnosti. Cílem projektu je definovat závažnost jednotlivých předpokládaných rizikových faktorů ztráty soběstačnosti a sestavit profylaktická opatření pro její zachování. Další řešenou oblastí projektu jsou možnosti primární prevence těchto syndromů, tedy ovlivnění výskytu metabolického syndromu, osteoporózy a sarkopenie, demencí a depresí v populaci maldších věkových skupin, přičemž doba pro primární prevenci některých těchto syndromů začíná již ve druhém životním deceniu

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info