Informace o projektu
Některé etiopatogenetické aspekty hereditárního angiedému (Etiopatogeneze HAE)

Kód projektu
MUNI/A/0843/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Herediární angioedém (HAE) patří mezi primární imunodeficience postihující komplementový systém. Je způsoben deficitem inhibitoru C1-esterázy (C1-INH), následkem opakovaných atak aktivace komplementového, ale i kininového systému jsou opakující se otoky v podkoží a v podslizničních tkáních s následnou klinickou manifestací.

První část projetu je zaměřena na zodpovězení otázky do jaké míry jsou u nemocných s HAE aktivovány polymorfonukleární granulocyty, což by bylo možné předpokládat, přesto doposud nebylo popsáno. Budou sledovány plasmatické hladiny produktů granulocytů a snad též přítomnost znaků aktivace granulocytů pomocí průtokové cytometrie

V genetické části studie se zaměříme na otázku, proč jsou u nemocných trpící touto chorobou s dominantní dědičností (tj. přítomností jedné divoké alely) hladiny C1-INH v séru na úrovni 5-30% běžných hodnot zdravé populace. K tomuto účelu budeme sledovat expresi C1-INH v buněčných kulturách (pomocí real-time PCR) a její ovlivnění přídavkem samotného C1-INH nebo jeho interakčních partnerů. Dále ověříme vztah mezi množstvím mRNA a proteinu C1-INH v krvi zdravých dárců a podle možností také u dobrovolníků z řad pacientů s HAE.

Současně budou sbírána data o klinické prezentaci HAE a zejména o zpoždění stanovení diagnózy u těchto nemocných a vývoji tohoto diagnostického zpoždění v posledních 30 letech. Tato studie by měla dokumentovat jak se zlepšilo povědomí o této nemoci, která, pokud není správně rozpoznána, může vést ke smrti nemocného udušením nebo závažnou akutní příhodou břišní. Bude sledován i efekt léčby našich pacientů

Jako formu výstupů předpokládáme především prezentaci na konferencích. Plánujeme účast Dr. Hakla na kongresu Evropské akademie alergologie a klinické imunologie, kde by mohl prezentovat své výsledky formou posteru ( a abstraktu ve sborníku). Data přímo vyplývající z projektu plánujeme prezentovat na Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů v Ostravě (Dr Hakl, opět formou posteru nebo přednášky) a případně na sjezdu Evropské společnosti pro imunodeficience (ESID) v Praze (Mgr. Grodecká, poster).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info