Informace o projektu
Prediktory rehospitalizace a mortality u pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání

Kód projektu
MUNI/A/1544/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání je závažná a je dána zejména vysokou mortalitou a rehospitalizacemi pro srdeční selhání, které výrazně zhoršují kvalitu života. Cílem práce je na souboru 1200 konsekutivních pacientů, sledováných ve FN Brno v rámci prospektivního registru AHEAD, zjistit dlouhodobu prognózu včetně rehospitalizací pro kardiovaskulární a jiné příčiny a určit prediktory mortality a rehospitalizací. V rámci faktorů, kterou mohou ovlivnit rehospitalizace, budou vyhodnoceny komorbidity, léčba při propuštění a dávka diuretik. Zároveň bude vyhodnocen výskyt akutního poškození ledvin a vytvořen/validován klinický model, který by identifikoval vysoce rizikové pacienty.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info