Informace o projektu
Vývoj virové nálože v myokardu u nemocných po srdeční transplantaci a se zánětlivou kardiomyopatií.

Kód projektu
MUNI/A/1443/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Stanovování změny virové nálože ve vzorcích endomyokardiální biopsie odebíraných ve skupině nemocných po srdeční transplantaci a ve skupině nemocných s nově diagnostikovanou zánětlivou kardiomyopatií.
Bude hodnocen význam virové přítomnosti v transplantovaném srdci a jeho vztah k rozvoji koronární nemoci štěpu a také k počtu a závažnosti rejekčních epizod u nemocných po transplantaci srdce.
Ve skupině nemocných se zánětlivou kardiomyopatií budou porovnány změny virové nálože u skupin nemocných léčených imunosupresí a léčených pouze standardní léčbou srdečního selhání. Dále bude hodnocen vztah virové přítomnosti v myokardu k vývoji zánětlivých změn myokardu.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info