Informace o projektu
MikroRNA a jejich cirkulující formy u mnohočetného myelomu

Kód projektu
MUNI/C/1364/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Mnohočetný myelom (MM) je druhé nejčastější hematoonkologické onemocnění charakterizované maligní proliferací plazmatických buněk, které se akumulují v kostní dřeni. MM se poslední dobou stává obtížně léčitelným onemocněním pacientů nad 65 let s mediánem přežití větším než 5 let. Již delší dobu se hledají snadno dostupné markery onemocnění, které by umožnili častou a bezbolestivou detekci aktivity nemoci. Jedním z těchto markerů můžou být i mikroRNA (miRNA). MiRNA jsou krátké nekódující molekuly RNA, které se účastní fyziologických procesů, ale i tumorigeneze. V tělních tekutinách byly tyto molekuly také popsány, účastní se mimo jiné i mezibuněčné komunikace. Cílem práce bude analýza těchto molekul v buňkách mnohočetného myelomu i v mikroprostředí kostní dřeně těchto pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info