Informace o projektu
Průkaz původců nozokomiálních nákaz a sledování přítomnosti jejich faktorů virulence (PPNNSPJFV)

Kód projektu
MUNI/A/1178/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V současné době představují velké riziko nozokomiální infekce, které mohou být způsobeny multirezistentními patogeny (enterobakterie a pseudomonády produkující širokospektré betalaktamázy a karbapenemázy, methicilin rezistentní Staphylococcus aureus, patogenní kvasinky aj.) i méně obvyklými původci, včetně kvasinek. Projekt je zaměřen na tyto multirezistentní nozokomiální patogeny, které představují značné riziko pro imunokompromitované pacienty. Patogenezi onemocnění a úspěšnost antimikrobiální terapie ovlivňují různé faktory virulence, schopnost tvořit biofilm a rezistence k antimikrobiálním látkám. Projekt bude zaměřen na komplexní řešení diagnostiky vybraných nozokomiálních infekcí a studium získaných mikroorganizmů, u kterých budou studovány vybrané faktory virulence, tvorba biofilmu a citlivost k antimikrobiálním látkám. S pomocí fenotypových i molekulárně-biologických postupů (vč. PFGE) bude zjišťována klonalita získaných izolátů. Získané poznatky budou uplatněny při sledování epidemiologie a klinického významu těchto mikroorganizmů. Pro účely identifikace a typizace bude také ověřeno využití nových identifikačních a typizačních metod, včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze a Ramanově spektrometrii.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info