Informace o projektu
Analýza molekulárních a funkčních aspektů centriolárního cyklu v lidských buňkách

Kód projektu
MUNI/11/InGA15/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Deregulace počtu centriol je spojena s genomovou nestabilitou, mutace komponent centriol a cilií jsou kauzativní pro vznik řady chorob a vývojových vad, představujících signifikantní medicínský problém. Možnosti léčby těchto onemocnění jsou dnes ovšem velmi omezené. Jelikož úspěšná léčba zmíněných chorob vyžaduje pochopení mechanismů podmiňujicích jejich
vznik, chci se ve svém výzkumu věnovat problematice kontroly centriolárního cyklu a ciliogeneze na straně jedné, a patofyziologických důsledků centriolárních aberací na straně druhé. V navrhovaném projektu proto navrhuji experimenty, které bezesporu přispějí k lepšímu porozumění dané problematice. Stěžejní stránkou navrhovaného projektu je využití etranformovaných lidských linií, především lidských embryonálních kmenových buněk.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info