Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTi

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-16336S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Návrh projektu je zaměřen na interakce mezi tvarově-paměťovými slitinami NiTi a okolním prostředím při jejich tepelném zpracování a aplikacích in-vivo. Věnujeme se dvěma otevřeným otázkám vztahujícím se k mikrostruktuře a martenzitickým transformacím B2-R-B19’: (i) proč atomy vodíku stabilizují B2 a R mřížky a potlačují odpovídající transformaci do martenzitu B19’ a (ii) jak atomy kyslíku a/nebo vodíku ovlivňují precipitaci Ni4Ti3 a tím následnou transformaci ve variantách slitin bohatých Ni. Tato témata mají úzký vztah ke křehnutí NiTi superelastických stentů během jejich dlouhodobých expozic in-vivo. Proto je pozornost rovněž věnována změnám struktury a vlastností slitin NiTi vystavených komponentám in-vivo prostředí. Bude-li projekt řešen, očekáváme následující výsledky: (i) objasnění mechanismu kterým intersticiální příměsi ovlivňují mikrostrukturu a následnou dráhu martenzitické transformace, (ii) mikrostrukturní scénář, který vysvětlí křehnutí superelastických NiTi komponent v podmínkách in-vivo prostředí.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info