Informace o projektu
Úloha sekrece FGF2 ve fyziologii lidských pluripotentních kmenových buněk

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-23033S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Lidské pluripotentní kmenové buňky (hPSC), embryonální i indukované, představují výborný nástroj pro studium vývojových procesů, modelování chorob a regenerativní medicínu. Pro sebeobnovu potřebují hPSC aktivní signalizaci receptoru pro fibroblastový růstový faktor (FGFR). Pokud není FGFR signalizace aktivní, hPSC ztrácejí pluripotenci a zvyšují apoptózu.
Dříve jsme prokázali, že exogenní FGF2 zvyšuje klonogenní kapacitu a potlačuje apoptózu. Současně hPSC syntetizují vlastní FGF2; jeho nízkomolekulární izoforma je sekretována a předpokládá se její autokrinní/parakrinní efekt na sebeobnovu. Avšak existence takovéto smyčky nebyla jasně prokázána a její další úloha ve fyziologii hPSC je nejasná. V procesu sekrece FGF2 bylo popsáno několik molekul; doposud známými intracelulárními regulátory jsou ATP1A1, TEC a Translokin/CEP57. Existence těchto molekul nebyla u hPSC popsána. Naše předběžné výsledky však indikují, že přinejmenším TEC je v hPSC exprimován. Hlavním cílem projektu je tedy objasnění mechanismu sekrece FGF2 a role apokrinní/parakrinní signální smyčky FGF2 ve fyziologii hPSC.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info