Informace o projektu
Srovnání bezpečnosti a efektivity provedení renální denervace u ovcí při použití různých technických systémů

Kód projektu
15-34123A (kod CEP: NV15-34123A)
Období řešení
5/2015 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Olomouc
Institut klinické a experimentální medicíny Praha 4

Katetrizační renální denervace(RDN) je jedním z velmi dynamicky se rozvíjejících souborů kardiologie v posledních pěti letech. Původní indikace k léčbě rezistentní hypertenze byly rozšířeny o další výzkumné oblasti – syndrom spánkové apnoe, srdeční selhání, rezistence na inzulin, fibrilace síní, komorové tachykardie a řadu dalších. Vlastní renální sympatická inervace se podílí nejen na regulaci funkce ledvin, cirkulujícího objemu a homeostázy, ale i na regulaci krevního tlaku. Cílem projektu je srovnání bezpečnosti a efektu provedení katetrizační renální denervace u laboratorního zvířete (ovce) třemi technickými způsoby, včetně ověření imunohistochemické reaktivity nervi et vasa vasorum. Hodnocení proběhne u 2 subjektů každé ze 3 skupin v akutní fázi ( 48-72 hod po výkonu), u dalších experimentálních zvířat pak v 6. měsíci po výkonu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info