Informace o projektu
Buněčné markery vedoucí ke specifické léčbě "na míru" schizofrenním pacientům

Kód projektu
15-31063A (kod CEP: NV15-31063A)
Období řešení
5/2015 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

V oblasti farmakologické léčby schizofrenie byl učiněn velký pokrok. Nicméně, moderní antipsychotická medikace je stále spojena s nežádoucími účinky, nízkou flexibilitou, přerušením léčby a nízkou efektivitou na negativní a kognitivní symptomy. V tomto ohledu je problematické zhodnotit účinek léků na mozkové buňky, které kontrolují naše myšlení a chování. Objev indukovaných pluripotentních kmenových buňek (iPSC) je průlomová technologie, která umožňuje změnit kožní nebo jiné buňky v buňky mozku (neurony, astrocyty a ligodendrocyty). Následně mohou být kultury pacientových buněk expandovány a vyšetřeny na Petriho misce. Tento projekt je zaměřen na využití technologie iPSC k vytvoření terapeutické platformy, která spojuje in-vivo a in-vitro postupy k testování účinků antipsychotik na buněčných kulturách individuálních pacientů. Výsledek zhodnocení efektu léků bude využit k doporučení budoucí léčby.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info