Informace o projektu
Neurohumorální profil a prognóza pacientů s chronickým srdečním selháním

Kód projektu
MUNI/A/1362/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Prognózu pacientů s chronickým srdečním selháním ovlivňuje řada faktorů, mezi nejvýznamnější patří věk, ejekční frakce levé komory, přítomnost renální insuficience, event přetrvávající zvýšená hodnota natriuretických peptidů. Méně je známo o prognostickém významu nových biomarkerů. Cílem práce je na souboru 630 pacientů s chronickým srdečním selháním sledovaných ve specializovaných ambulancích ve 3 centrech (FN Brno, FN u sv.Anny a Nemocnice na Homolce) vyhodnotit nové biomarkery (copeptin, adrenomedulin, NGAL, markry oxidačního stresu) a jejich souvislost s klinickými parametry a krátkodobou prognózou. Cílem je identifikovat vysoce rizikové pacienty a posléze posoudit jejich optimální léčbu včetně léčby nefarmakologické.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info