Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (BIDA5)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Projekt je zaměřen především na studium biologické diverzity na různých úrovních organizace. Bude studována intraspecifická variabilita, genetická diverzita a fenotypová plasticita živočichů. Studováni jsou živočichové jednak vodní, volně žijící a také jejich parazité, jednak suchozemští bezobratlí, zejména pavoukovci. Pozornost bude věnována intraspecifickým i interspecifickým interakcím v rámci populací živočichů, zejména potravním vztahům; budou studovány interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku, vlastnosti druhů a jejich životní strategie. Studována bude evoluce a koevoluce při studiu parazito-hostitelských druhů, dále vliv parazitů na kondici, chování či reprodukční schopnosti hostitelů a interakce parazit-hostitel na molekulární úrovni.
Výsledky některých výzkumů mají potenciál pro praktické využití (ochrana přírody, zemědělství). Projektu se zúčastní 13 akademických pracovníků a 23 studentů doktorského studijního programu, dále též studenti magisterského stupně (zaměření zoologie). Vzhledem k tomu, že se jedná o studentů tří oborů doktorského studia, a to ekologie, hydrobiologie a parazitologie, jde o projekt koncipovaný multidisciplinárně. V projektu je plánována prezentace výsledků na mezinárodních i národních fórech a jejich publikace v časopisech ISI.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info