Informace o projektu
Tau tubulin kináza 2 v ciliogenezi: molekularní mechanismy a funkční důsledky

Kód projektu
GJ16-03269Y
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Primární cilium je organela nacházející se na povrchu většiny buněk, kde plní nepostradatelnou roli jako anténa přenášející signál z okolí do nitra buňky. Defekty v tvorbě primárních cilií jsou spojeny s rozvojem celé řady nemocí a vývojových vad, souhrnně zvaných ciliopatie.
Tau tubulin kináza 2 (TTBK2) byla recentně identifikovaná jako kriticky iniciátor ciliogeneze, mutace ovlivňující její aktivitu jsou spojeny se vznikem ciliopathií. Současné poznatky o tom jak tato kináza řídí tvorbu primárních cilií a jakým způsobem je regulovaná její aktivita jsou ovšem naprosto nedostatečné.
V navrhovaném projektu proto navrhuji experimenty, které bezesporu přispějí k lepšímu porozumění problematice regulace a funkce TTBK2. Očekávám, že získané výsledky pomohou odhalit kritické mechanismy podílející se na tvorbě primárních ciliíí a buněčné signalizace s nimi spojené, jež mají potenciál napomoci pochopení mechanismu vzniku ciliopatií a tím přispět k případnému rozvoji nových terapeutických intervencí.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info