Informace o projektu
Komplexní analýza humánních rotavirových infekcí v České republice včetně atypických a emergentních kmenů směřující k vývoji nových detekčních metod

Kód projektu
16-29937A (kod CEP: NV16-29937A)
Období řešení
4/2016 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Projekt se zaměřuje na rotaviry skupin A, B a C (RVA, RVB a RVC), které patří celosvětově k významným původcům gastroenteritid dětí i dospělých. V České republice je běžně prováděna diagnostika RVA antigenu ve vzorcích stolice, nicméně prevalence RVB a RVC u dětských i dospělých pacientů není známá. RVC byl prokázán jako původce gastroenteritid v některých evropských zemích a RVB je běžně diagnostikován v Asii jako původce průjmů dospělých. Zvýšená migrace obyvatelstva, prokázaný zoonotický potenciál rotavirů a stárnutí populace odůvodňují potřebu výzkumu v této oblasti. Ohroženy jsou zejména sociálně slabé skupiny obyvatelstva se sníženými hygienickými standardy včetně imigrantů z rozvojových zemí. Cílem projektu bude provést epidemiologickou studii u různých věkových skupin obyvatelstva a na základě sekvenční a fylogenetické analýzy s použitím celogenomového sekvenování stanovit zastoupení cirkulujících genotypů. Na základě získaných údajů bude vyvinuta diagnostická metoda založená na PCR, která umožní detekci všech skupin humánních rotavirů, jejichž výskyt lze v populaci očekávat.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info