Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR

Kód projektu
56/16/RPZP
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz

Projekt navazuje, v rámci strategie tvorby národní datové základny paliativní péče, na již provedené spojení dat registrů LPZ a NRHOSP. Výsledkem projektu bude analytické zpracování dat a příprava interaktivního vizualizačního portálu. Cílem tohoto projektu je podpořit odbornou debatu na téma závěru života a detabuizovat téma umírání mezi laickou veřejností.
Analytické zpracování dat bude provádět analytický tým Institutu biostatistiky a analýz pod odbornou supervizí ředitele ÚZIS ČR Doc. Ladislava Duška, PhD. Odbornými garanty budou MUDr. Ladislav Kabelka, PhD (předseda České společnosti paliativní medicíny, vědecký sekretář České společnosti paliativní medicíny MUDr. Ondřej Sláma, PhD a předseda České onkologické společnosti Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, Csc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info