Informace o projektu
Zajištění interoperability českého hemofilického registru s mezinárodní databází WAPPS-Hemo v oblasti farmakokinetiky

Kód projektu
57/16/RPZP
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz

Získání kvalitních farmakokinetických výstupů vyžaduje dostatečné množství dat od „podobných“ pacientů co se týče věku, hmotnosti, typu koncentrátu a rychlosti rozpadu faktoru. Vzhledem k prevalenci hemofilie toho v podmínkách ČR lze těžko dosáhnout, proto je v zájmu pacientů i lékařů data centralizovat. Jednou z možností je předání dat do mezinárodní farmakokinetické databáze faktorů krevního srážení WAPPS-Hemo, spravovanou McMaster univerzitou v Kanadě. Odhad farmakokinetických parametrů v této databázi funguje na principu populačních modelů; ke stanovení farmakokinetické křivky jedince tak stačí méně odběrů a přitom je odhad dostatečně spolehlivý a přesný.
Informace o pacientech s hemofilií lékaři v ČR již vyplňují do celostátního registru osob s poruchami krevního srážení ČNHP, který funguje od roku 2011. Aby se vyhnuli registraci do nového systému a duplicitnímu zadávání obdobných dat do jiné databáze, lékaři upřednostňují automatický přenos vybraných dat z registru ČNHP do databáze WAPPS-Hemo, samozřejmě pouze se souhlasem lékaře i pacienta. Zajištění tohoto přenosu vyžaduje jednak úpravy v současné datové struktuře registru ČNHP, a dále také vývoj aplikačního a datového rozhraní pro zajištění samotného přenosu dat, který musí splnit podmínky zachování anonymity záznamů a managementu bezpečnosti informací.
Výstupem bude jednotný formát o farmakokinetickém profilu pro lékaře/pacienta a dále zpětný přenos výsledků do databáze ČNHP, kde bude docházet k jejich ukládání a tedy i možnosti exportu a statistické analýzy. Hlavním přínosem bude individualizace léčby pacientů - dle získaného farmakokinetického vyšetření a individuálních potřeb daného pacienta.
Tato nadstavba registru ČNHP je zamýšlena jako dlouhodobá aktivita. Předpokládá se udržitelnost dosažených výsledků a kontinuální sběr dat pokračující daleko za horizont předkládaného projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info